Standard Post with Image

เราจะทำให้ program ที่มีขั้นตอนการทำงานที่ซับซ้อน และ ต้องแบ่งงานให้กับ programmer หลายๆ คนได้อย่างไร ?

หลายๆคน คงได้อ่านหนังสือเกี่ยว software engineering มาหลายๆ เล่ม  ก็จะมีข้อเสนอแนะหลายวิธี แต่วันนี้ผมจะมาพูดถึงการควบคุมลำดับการทำงานของ program ที่ซับซ้อน  ให้ง่ายขึ้นด้วยการสร้าง workflow engine system ขึ้นมาใช้เอง ลองกลับไปอ่านบทความก่อนหน้านี้  สร้าง business workflow process system ด้วย networkx.org

Read More
Standard Post with Image

บางทีความรู้ก็เป็นสิ่งที่จำกัดความคิดสร้างสรรค์ได้เหมือนกัน

พูดถึงประสบการณ์ส่วนตัว หลายๆครั้ง เราสามารถคิดออก แล้วทำ project ไปได้สักระยะหนึ่ง แล้วก็หยุดทำ เพราะเรามีความรู้มากเกินไป ทำให้เรารู้ว่าเราจะต้องทำอะไรต่อ  จนทำให้ท้อไปเลย แล้วก็ไม่ทำ project นั้นต่อ ผมขอเรียกความรู้สึกนี้ว่า กำดักของความรู้  การที่เราไปยึดติดกับความรู้จากภายนอกมากเท่าไหร่ ก็จะทำให้เราเพิกเฉยกับเสียงภายในใจของเรา จะเรียกกว่ากึ๋น หรือปัญญาที่เกิดจากภายในใจของเราเองมากเท่านั้น ปลายทางของเส้นทางนี้คือ การหมดไฟ และ ไร้ซึ่งจินตนาการ

Read More