Standard Post with Image

บางทีความรู้ก็เป็นสิ่งที่จำกัดความคิดสร้างสรรค์ได้เหมือนกัน

พูดถึงประสบการณ์ส่วนตัว หลายๆครั้ง เราสามารถคิดออก แล้วทำ project ไปได้สักระยะหนึ่ง แล้วก็หยุดทำ เพราะเรามีความรู้มากเกินไป ทำให้เรารู้ว่าเราจะต้องทำอะไรต่อ  จนทำให้ท้อไปเลย แล้วก็ไม่ทำ project นั้นต่อ ผมขอเรียกความรู้สึกนี้ว่า กำดักของความรู้  การที่เราไปยึดติดกับความรู้จากภายนอกมากเท่าไหร่ ก็จะทำให้เราเพิกเฉยกับเสียงภายในใจของเรา จะเรียกกว่ากึ๋น หรือปัญญาที่เกิดจากภายในใจของเราเองมากเท่านั้น ปลายทางของเส้นทางนี้คือ การหมดไฟ และ ไร้ซึ่งจินตนาการ

Read More