Standard Post with Image

Live Sport Engagement Technology ช่วยเพิ่มประสบการณ์ของแฟนกีฬาได้อย่างไร

Live Sport Engagement Technology คือ technology ที่ช่วยให้การติดตามการถ่ายทอดสดกีฬาให้มีความสนุกสนานมากขึ้น และพยายามให้แฟนกีฬามีประสบการณ์ใกล้เคียงกับรับชมที่สนามการแข่งขันจริง

Read More