ความสามารถของระบบ SimpiEcommerce ( ECommerce System )

ระบบนี้เขียนด้วย Django web framework ที่เขียนด้วยภาษา python ซึ่งในปัจจุบันเป็นภาษาที่ใช้ในการพัฒนา AI ( Artificial Intelligence ) และมี software package คลอบคลุมหลากหลายวงการ

simpliShop มีรองรับระบบดังต่อไปนี้

 • Product management system ระบบบริหารจัดการสินค้า
  • Product Category system ระบบหมวดหมู่สินค้า
  • Product Stock ระบบ stock สินค้า
 • Shopping Cart system ระบบตะกร้าสินค้า
 • Order management system ระบบจัดการการสั่งซื้อ
 • Promotion management system ระบบจัดการโปรโมชั่น
  • Coupon  Online / Offline
  • Campaign  ทั้งร้าน หรือหมวดหมู่สินค้า และเงื่อนไขต่างๆ
  • Flashsale
 • Review management system ระบบจัดการรีวิวสินค้า
 • Content management system ( CMS ) ระบบจัดการเนื้อหาต่างๆ ในเว็บไซต์
 • Responsive web รองรับการแสดงผลในอุปกรณ์ต่างๆ
 • System Dashboard แสดงภาพรวมความเคลื่อนไหวในระบบ
 • รองรับการปรับแต่งตามความต้องการของลูกค้า
 • รองรับการลงทะเบียนผ่านระบบ OTP ทั้ง email, SMS
 • มี Web service API รองรับการเชื่อมต่อกับระบบต่างๆ ในบริษัทของคุณลูกค้า
 • Chatbot integration รองรับการเชื่อมต่อกับ chatbot ได้อย่างราบรื่น
 • User authentication / authorization  , Social Account integration สามารถ login ผ่าน Line, Facebook, Google ได้
 • Recommender system  ระบบแนะนำสินค้าด้วย AI ( Machine learning system )  โดยใช้ตัวแปรในการคำนวณแบบผสมผสาน
 • Google Analytic , Google Merchant Integration ( Product feed )
 • System Alert system ระบบแจ้งเตือนความเคลื่อนไหวของ ecommerce
  • Low level stock: ระบบแจ้งเตือนสินค้าใกล้หมด
  • InCart high level: แจ้งเตือนสินค้าในตะกร้า ( กรณีที่ลูกค้าใส่สินค้าในตะกร้าไว้ก่อน เพื่อใช้กับ campaign ต่างๆ )
 • Web API ( JSON web api )
 • Mobile app integration ( iOS/Android)

Articles

Our Products


Get in Touch with us

Speak to Us or Whatsapp(+66) 83001 0222

Chat with Us on LINEiiitum1984

Our HeadquartersChanthaburi, Thailand