มาสร้าง Blockchain ของเราเองกันเถอะ ( 1 )

Blockchain คือ การบันทึกข้อมูล ที่ยากในการแก้ไข ( แทบจะเป็นไปไม่ได้ ) ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูล, hack ระบบ, หรือโกงได้

องค์ประกอบของ blockchain จะประกอบด้วย Block ซึ่งเป็นที่เก็บข้อมูลที่เราต้องการบันทึก เมื่อมี block ใหม่เข้ามา ก็จะทำการไปต่อท้ายเหมือนเป็นสายโซ่ ( chain ) เราเลยเรียกว่า Blockchain แต่การที่จะเพิ่ม block เข้าไปใหม่ใน blockchain network จะมีขั้นตอนที่เรียกว่า proof of work ( การสร้าง hash key ที่ตรงตามเงื่อนไขที่เรากำหนดไว้ เราอาจจะรู้จักขั้นตอนนี้ว่า "ขุด" mine )

เราสามารถนำ blockchain มาเป็น บัญชี digital  ( digital ledger )  โดยทำการสำเนา transaction และแจกจ่าย ( distributed ) ไปในระบบเครือข่าย ( network system ) ของ blockchain ด้วยการทำงานแบบ decentralize network  ทำให้ระบบมีความปลอดภัยสูง และยากในการที่จะทำการปลอมแปลงข้อมูลได้ทุก node ใน network. ในเวลาเดียวกันได้

เรามาดูว่า data structure  ของ blockchain จะมีหน้าตาอย่างไร 

function Blockchain() {
	this.chain = [];
	this.pendingTransactions = [];

	this.currentNodeUrl = currentNodeUrl;
	this.networkNodes = [];

	this.createNewBlock(100, '0', '0');
};

มาทำความเข้าใจแต่ละ attribute ใน Blockchain class

  • chains array: เป็นที่เก็บ block ใน blockchain
  • pendingTransactions: ที่พัก transaction เพื่อจะถูกเก็บไว้ใน block ที่จะถูกสร้างขึ้นใหม่
  • currentNodeUrl: URL ของ node นี้ ( เราจะสร้าง blockchain server ในภายหลัง )
  • networkNodes: node อื่นๆ ใน blockchain network
  • this.createNewBlock(100, '0', '0') คือ block แรกของ blockchain ( genesis block )

ในบทความต่อไป จะอธิบายเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลของ transaction ไปใน block อย่างไร

Articles

Our Products


Get in Touch with us

Speak to Us or Whatsapp(+66) 83001 0222

Chat with Us on LINEiiitum1984

Our HeadquartersChanthaburi, Thailand