วิธีการออกแบบเพื่อลดการซับซ้อนของ software

ควรออกแบบให้เป็น Layer และ แต่ละ Layer ควรกำหนดจุดประสงค์ให้ชัดเจน

ภาพจากหนังสือ  https://www.amazon.com/Grokking-Simplicity-software-functional-thinking/dp/1617296201

จากภาพด้านบนเราควรจะกำหนดวัตถุประสงค์ของแต่ละ layer ให้ชัดเจน และ call graph ก็ไม่ควรจะยุ่งเหยิง หรือมีลูกศรที่ข้าม layer   และใน layer เดียวกันก็ไม่ควรจะมีที่เรียกกันเอง  ( ถ้า function นั้นๆ เรียก function ใน layer เดียวกัน function นั้นก็ต้องอยู่บน layer ที่สูงกว่า ) 

Layer ที่อยู่ต่ำ คือ layer ที่เรียกใช้ function library ของภาษา หรือ system call ของ os ส่วน function ที่อยู่ชั้นบน คือ business domain layer ซึ่ง  layer ที่อยู่ด้านบนถัดไปของ business domain layer ไม่สมควรที่จะรับรู้ data structure 

Function ที่อยู่ layer บนมันจะเป็น function ที่มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย มากกว่า function ที่อยู่ layer ต่ำกว่า

Function ที่อยู่ layer ด้านล่าง จะถูกใช้งานในหลายๆ function ที่อยู่ใน layer ที่สูงกว่า 

Function ที่คุ้มค่าสำหรับ testing คือ function ที่อยุ่ใน layer ล่างๆ เพราะ เป็น function ที่ถูกเรียกใช้บ่อยจาก function ที่อยู่ใน layer ที่สูงกว่า

Articles

Our Products


Get in Touch with us

Speak to Us or Whatsapp(+66) 83001 0222

Chat with Us on LINEiiitum1984

Our HeadquartersChanthaburi, Thailand