สร้าง business workflow process system ด้วย networkx.org

ในทุกๆ business จะต้องประกอบด้วย workflow ( ขั้นตอนการทำงาน ) มากมาย ในหนึ่ง Workflow จะประกอบด้วย หลายๆ process   ยกตัวอย่างเช่น 

Workflow สำหรับ การล้างรถ 

ประกอบด้วย process ดังต่อไปนี้

 1. Begin 
 2. Check Car
 3. Note Conditions
 4. Inform Car problems to customer
 5. Put Car in Queue
 6. Clean the car
 7. Inform customer
 8. Get money from customer
 9. End

Business workflow process system. เป็นระบบที่ใช้ในการสร้างขั้นการทำงาน ( Workflow ) และ Process ที่อยู่ใน worfklow จะต้องเปลี่ยนเป็น function ใน code เช่น

ทำไมถึงใช้ networkx.org  ?

NetworkX คือ python package สำหรับสร้าง จัดการ และศึกษาโครงสร้าง , dynamic และการทำงานของ  complex network.

ความสามารถของ networkX

 • โครงสร้างข้อมูลสำหรับ graph, digraph, และ multigraph
 • มี Algorithms มาตรฐานสำหรับ graph
 • วัดค่าและวิเคราะห์โครงสร้าง networks
 • Generator สำหรับ classic graphics, random graphs, network จำลอง
 • Node สามารถเป็นอะไรก็ได้เช่น text, image, XML records
 • Edge สามารถเก็บค่าต่างๆได้เช่น weights, time series
 • ใช้ภาษา python 

ตัวอย่าง code ที่ใช้ networkX

import networkx as nx
G = nx.Graph()
G.add_node(1)

G.add_edge(1, 2)
e = (2, 3)
G.add_edge(*e) # unpack edge tuple*

G.number_of_nodes()
G.number_of_edges()

ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ https://networkx.org/documentation/stable/tutorial.html

feature ที่ผมชอบของ networkX คือสามารถอ่าน dot file ( config file ของ Graphviz  https://graphviz.org/

ตัวอย่าง  code ของ dot language 

API. ของ networkX ที่ใช้อ่าน dot file (  https://networkx.org/documentation/stable/reference/generated/networkx.drawing.nx_pydot.read_dot.html )

Articles

Our Products


Get in Touch with us

Speak to Us or Whatsapp(+66) 83001 0222

Chat with Us on LINEiiitum1984

Our HeadquartersChanthaburi, Thailand