Smart Factory หรือ Industry 4.0 คืออะไร ?

Smart Factory / Industry 4.0 เป็นแนวคิดที่เกี่ยวกับ การนำ Network  + Sensor + Machine learning technology มาใช้กับโรงงานอุตสาหกรรม  Sensor technology มีการพัฒนาไปมาก และราคาก็ถูกลงไปมาก การเชื่อมต่อข้อมูลกับเครื่องจักร ( Machine interface ) ที่ใช้ในอุตสาหกรรม ส่งข้อมูลผ่าน network ( ทั้งในรูปแบบ local network หรือ internet ) 

เมื่อเราสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ส่งมาจากเครื่องจักร  ข้อมูลเหล่านี้ต้องถูกจัดเก็บในโครงสร้างข้อมูล ( data structure ) ที่สามารถประมวลผลได้ง่าย  

Machine Learning ( ML ) technology เข้ามามีบทบาทในโรงงานอุตสาหกรรม ในหลายรูปแบบเช่น ทำนายการเกิดปัญหาล่วงหน้าจากรูปแบบของข้อมูล , แนะนำวิธีการแก้ปัญหาที่สามารถนำไปปฏิบัติได้,  แจ้งเตือนข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการตัดสินใจ  แต่สิ่งที่ต้องทำความเข้าใจคือ ML ไม่ได้มาทำงานแทนคนทั้งหมด แต่ ML เปรียบเสมือนผู้ช่วยของคนทำงาน ที่ช่วยคน  ให้สามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ตัดสินใจผิดพลาดน้อยลง ช่วยลดความเครียดในการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีจำนวนมากขึ้นทุกวัน

ความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลของครื่องจักรได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นสถานะ ( status ) ของชิ้นส่วนต่างๆ ในเครื่องจักร  เราจะสามารถวางแผนการซ่อมบำรุงรักษาระบบ ( system maintenance ) ได้ดีขึ้นกว่าเดิม และช่วยลดความเสียหายที่มีค่าใช้จ่ายสูง ช่วยให้ต้นทุนของโรงงานน้อยลง แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือความปลอดภัยของพนักงานในโรงงาน  

ถ้าเครื่องจักรในโรงงานอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา  จะทำให้งานในสายการผลิตสามารถทำงานต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ชิ้นงานเสีย ( defects )  จะลดน้อยลง จึงทำให้ต้นทุนในส่วนนี้ต่ำลง และเพิ่มความน่าเชื่อถือของโรงงานอีกด้วย

Articles

Our Products


Get in Touch with us

Speak to Us or Whatsapp(+66) 83001 0222

Chat with Us on LINEiiitum1984

Our HeadquartersChanthaburi, Thailand

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Fatal error: Uncaught ErrorException: md5_file(/var/www/html/wp-content/litespeed/css/cdcec053bd53a6af5cd67af0c1a9e3d8.css.tmp): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/html/wp-content/plugins/litespeed-cache/src/optimizer.cls.php:121 Stack trace: #0 [internal function]: litespeed_exception_handler(2, 'md5_file(/var/w...', '/var/www/html/w...', 121, Array) #1 /var/www/html/wp-content/plugins/litespeed-cache/src/optimizer.cls.php(121): md5_file('/var/www/html/w...') #2 /var/www/html/wp-content/plugins/litespeed-cache/src/optimize.cls.php(776): LiteSpeed\Optimizer->serve('https://simplic...', 'css', true, Array) #3 /var/www/html/wp-content/plugins/litespeed-cache/src/optimize.cls.php(305): LiteSpeed\Optimize->_build_hash_url(Array) #4 /var/www/html/wp-content/plugins/litespeed-cache/src/optimize.cls.php(238): LiteSpeed\Optimize->_optimize() #5 /var/www/html/wp-includes/class-wp-hook.php(287): LiteSpeed\Optimize->finalize('...') #6 /var/www/html/wp-includes/plugin.php(206): WP_Hook->apply_ in /var/www/html/wp-content/plugins/litespeed-cache/src/optimizer.cls.php on line 121