เครื่องวัดอัตราไหลของน้ำด้วย Arduino และ YF-S201 Hall Effect Water Flow Meter Sensor

Hall effect คือ ค่าความต่างศักย์  ( Voltage difference ) ( Hall Voltage ) ระหว่างสองฝั่งของตัวนำทางไฟฟ้า ( Electrical Conductor )   ที่กระแสไฟฟ้าวิ่งผ่าน โดยในขณะที่กระแสไฟฟ้าวิ่งผ่าน จะมีสนามแม่เหล็กตั้งฉากกับกระแสไฟฟ้า โดยปรากฎการณ์นี้ค้นพบโดย Edwin Hall  ในปี คศ. 1879

ภาพจาก https://howtomechatronics.com/

หลักการทำงานของ YF-S201 มีหลักการทำงานดังต่อไปนี้ 

เมื่อ rotor หมุน ด้วยจำนวนรอบต่อนาที ( RPM , rounds per minute ) แปรผันตรงกับความเร็วของการไหลของน้ำ เมื่อ rotate หมุนก็จะเกิด pulse wave ขึ้น โดยความถี่ของ pulse wave แปรผันตรงกับความเร็วของการไหลของน้ำ

ตัวอย่างวงจรของการใช้ Hall Effect Sensor  กับ Arduino  

Project นี้สามารถนำไปใช้ในการตรวจสอบการไหลของน้ำ ในสวน/ไร่ ได้ หากน้ำในท่อส่งน้ำไหลน้อยกว่าที่กำหนด  ระบบจะแจ้งเตือนไปยังคนดูแลสวน ให้รีบไปตรวจสอบว่าเกิดสิ่งผิดปกติกับท่อส่งน้ำหรือไม่

Articles

Our Products


Get in Touch with us

Speak to Us or Whatsapp(+66) 83001 0222

Chat with Us on LINEiiitum1984

Our HeadquartersChanthaburi, Thailand