เราจะเข้าใจ code ของ project ที่มีความซับซ้อนได้อย่างไร ?

ในสมัยที่ผมเขียน code แรกๆ ผมเข้าใจว่าผมสามารถเข้าใจการทำงานของ program ทุกอย่างผ่านการอ่าน code เพียงอย่างเดียว ผมมีหนังสือหลายเล่มที่อยากแนะนำให้ programmer ลองอ่านดูนะครับ

กลับมาเข้าเรื่องของเราดีกว่า  สิ่งที่ผมอยากให้ผู้อ่านลองนำไปใช้ดูนะครับ

  1. ทำความเข้าใจ program นั้นเสียก่อน ผ่านการใช้งาน program นั้น
  2. ทำความเข้าใจปัญหาหลัก ที่ program นั้นถูกสร้างขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหานั้น โดยพยายามทำความเข้าใจในรูปแบบของคำพูดคนทั่วไป ที่ไม่ใช่ coding
  3. ทำความเข้าใจ config file, Makefile ของ project  ว่ามีโครงสร้างอย่างไร
  4. ศึกษา directory structure ของ project เราจะได้เห็นความสัมพันธ์ของแต่ละ module
  5. อย่าหวังที่จะเข้าใจ program โดยใช้แต่  debugger เพียงอย่างเดียว  การที่ใช้ debugger มากเกินไป จะทำให้เราใช้ความคิดวิเคราะห์น้อยลง
  6. แทรก code ของเราเข้าไปใน project code  เพื่อทดสอบความเข้าใจของเรา
  7. ใช้โหมดความคิดแบบนักสืบ และการอ่าน  code ของเราจะสนุกสนานมากขึ้น

Articles

Our Products


Get in Touch with us

Speak to Us or Whatsapp(+66) 83001 0222

Chat with Us on LINEiiitum1984

Our HeadquartersChanthaburi, Thailand