เทคนิคที่ช่วยให้เขียน program ให้ดีขึ้นอย่างรวดเร็ว

ข้อแรกเราต้องเข้าใจปัญหาของระบบที่เราต้องการจะแก้ โดยเราจะต้องค้นหาว่าอะไรคือปัญหาหลักๆ  เมื่อเราค้นพบแล้ว เราก็ควรจะออกแบบโครงสร้างของระบบ และลองร่าง code ในระดับที่เพียงพอจะทดสอบแนวคิดของเราได้  เราอาจจะเขียนใส่กระดาษก็ได้

แนะนำไม่จำเป็นต้องใช้ program สำหรับออกแบบระบบพวก UML อะไรมากนัก  เราไม่จำเป็นต้องออกแบบ UI ในขั้นตอนนี้ก็ได้ ส่วนตัวผม ผมชอบเขียนแบบ Command Line Interface หรือไม่ก็เขียน client code แล้วเรียน code ที่ทดสอบแนวคิด แต่ขอเน้นย้ำว่าควรจะเขียน code ให้น้อยที่สุด เท่าที่จะน้อยได้ ไม่ควรคิดไปไกลเกินไป แล้วเสียเวลาในการ coding  ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญ

เทคนิคที่น่าสนใจอีกวิธีหนึ่งก็คือ พยายามคิด และอธิบายให้กับตัวเอง ในหัวของตัวเอง แทนที่จะเขียนลงกระดาษเลย เพราะเราจะกลั่นกรองให้ขั้นตอนการทำงานของ code กระชับ สั้น จนเราสามารถคิดในใจได้

Articles

Our Products


Get in Touch with us

Speak to Us or Whatsapp(+66) 83001 0222

Chat with Us on LINEiiitum1984

Our HeadquartersChanthaburi, Thailand